Hướng dẫn | Android
   Phiên bản mới của BigCom trên iPhone, iPad
Nếu bạn không đăng nhập được trên iPhone, iPad vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

B1 Vào App Store tìm với từ khóa "Flaga online"
B2 Ấn vào nút Cài đặt/Get
B3 Chờ cài đặt xong mở ứng dụng "Flaga online" mới cài đặt
B4 Chờ khoảng 20-30s để ứng dụng tải dữ liệu về
B5 Sau khi tải xong, bạn có thể đăng nhập và chơi BigCom bình thường.
Xem Video hướng dẫn cài Flaga cụ thể